Tobbes TakI samverkan med Icopal AB

Referensbilder

Söderbergs Yttertak referensbilder Kv Macken

Kv. Macken, Sundbyberg.  Terasser,  beställare Skanska

Söderbergs Yttertak referensbilder Kv Banken

Kv. Banken, Sundbyberg.  Tak och terrasser,  beställare Skanska 

Söderbergs Yttertak referensbilder Kv Landmarket

Kv. Landmärket, Sundbyberg. Tak, terrasser och gårdsbjälklag. Beställare Viktor Hansson AB

Söderbergs Yttertak referensbilder Kv Formgivaren

Kv. Formgivaren, Solna. Tak. Beställare Skanska

Söderbergs Yttertak referensbilder Arrhenius Laboratoriet

Arrhenius Laboratoriet, Stockholms Universitet. Tak, gårdsbjälklag, Sedum. Beställare, Skanska

Söderbergs Yttertak referensbilder Arrhenius Laboratoriet Stockholm

Arrhenius Laboratoriet, Stockholms Universitet. Tak, gårdsbjälklag, Sedum. Beställare, Skanska

Söderbergs Yttertak referensbilder Kv Lowe

Kv. Lowe, Sollentuna. Tak. Beställare NCC.

Kv. Malla, Sollentuna. Tak. Beställare NCC

Söderbergs Yttertak referensbilder BRF Nalen

Brf. Nålen, Norrviken Sollentuna. Takduk. Beställare brf. Nålen

 

Söderbergs Yttertak AB - Krossgatan 30 B - 162 50 Vällingby - Tel.nr. 08-58242110, 070-7897413 - info@yttertak.se